سایت چالش هندسۀ چیتا در حال آماده‌سازی است.

چالش هندسه چیتا یک مسابقۀ ترویجی برای دانش آموزان پایه‌های پنجم دبستان تا پیش دانشگاهی است.

دومین دورۀ چالش چیتا ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان تا ۱۸ بهمن فرصت ثبت‌نام دارند.

پذیرفته‌شدگان چالش هندسۀ چیتا مجوز شرکت در پنجمین المپیاد هندسۀ ایران را خواهند داشت.