چالش هندسه چیتا یک مسابقۀ ترویجی برای دانش آموزان پایه‌های پنجم دبستان تا پیش‌دانشگاهی است.

دومین دورۀ چالش چیتا ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد که دفترچۀ سؤالات و کلید آن‌ها را می‌توانید دریافت کنید.

پذیرفته‌شدگان چالش هندسۀ چیتا مجوز شرکت در پنجمین المپیاد هندسۀ ایران را خواهند داشت.